Do ukončenia prihlasovania ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

9 793

Viac

Späť na výber

Úprava fasády v podbrání

Slovenská katolícka charita

Info o aktivite

Dobrovoľníci budú oškrabávať fasádu a pripravovať ju na ďalšiu úpravu.

Info o organizácii

Naše projekty: Adopcia na diaľku®, Stop obchodovaniu s ľuďmi, humanitárna pomoc, zdravotnícke a sociálne služby, farské charity, streetwork, pomáhanie/ošetrovanie v domácnosti, centrum solidarity a pomoci, materiálna a potravinová pomoc pre núdznych, housing first, dobrovoľníctvo a mnoho ďaľších. Cieľová skupina je široká: núdzni a sociálne znevýhodnení v celej škále, obete obchodovania s ľuďmi, seniori, hendikepovaní ľudia, utečenci pred vojnovým konfliktom z Ukrajiny atď. Do väčšiny našich projektov sa snažíme zapájať dobrovoľníkov a aktívne s nimi pracujeme.

Úprava fasády v podbrání

Termín

9. 6. 2023

Piatok, 13:00 - 16:00 h

Počet voľných miest:

10 / 10

Realizácia

Kapitulská 308/18

Bratislava

Miesto stretnutia

Kapitulská 308/18

Zobraziť na mape

Čas stretnutia

12:45 h

Občerstvenie

káva, čaj, sladké, slané, ovocie

V prípade nepriaznivého počasia

Oškrabávanie steny a jej príprava na ďalšiu úpravu v našej charitnej kaplnke vo vnútri budovy.

Info o projekte

Radi by sme pozvali dobrovoľníkov na pomoc s úpravou našej charitnej záhrady, ktorá bude sprístupnená verejnosti v podobe komunitného centra. Záhrada sa nachádza v krásnom, historickom, doteraz nesprístupnenom centre Bratislavy pod hradbami. Aktivity by sa týkali úpravy terénu, siatia trávy, výsadby, natierania a úpravy záhradného nábytku, očistenia fasádnej omietky, prípadnej úpravy fasády. S pomocou dobrovoľníkov by vznikol komunitný priestor, kde by sme organizovali rôzne eventy, podujatia, workshopy, letnú čitáreň atď. V prípade zlého počasia je možnosť aktivít vnútri budovy, ako príprava zázemia pre komunitné centrum, upratovanie skladu, maľovanie atď.

Mapa zobrazuje miesto stretnutia