Do ukončenia prihlasovania ostáva:

Späť na výber

Lepenie výukových nálepiek na schody

Základná škola s materskou školou, Komenského 587/15, Poprad

Info o aktivite

Dobrovoľníci vyčistia a odmastia schody a nalepia na ne nálepky s výukovým materiálom.

Info o organizácii

Sme školou, ktorá pozostáva z dvoch organizačných jednotiek - základnej a materskej školy, ktorú v súčasnosti navštevuje 563 žiakov v základnej škole a 190 v materskej škole, na chode školy sa podieľa viac ako 90 pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Areál školy je využívaný žiakmi nielen počas vyučovania, ale aj počas mimoškolských aktivít, zároveň slúži aj ako prechodová zóna pre ďalších obyvateľov, nakoľko je škola umiestnená na rozhraní sídliska Poprad-Západ a priemyselnej zóny s viacerými obchodmi a firmami. Súčasťou vonkajšieho areálu je aj dopravné ihrisko a multifunkčné ihrisko. Postupne sa snažíme vnútorné aj vonkajšie priestory obnovovať tak, aby sa stali pre našich žiakov priestormi, v ktorých sa cítia dobre a radi v nich trávili aj svoj voľný čas, keďže priestory školy sú v súčastnosti využívané už takmer 50 rokov.

Lepenie výukových nálepiek na schody

Na aktivitu sa prihlásili dobrovoľníci z tejto spoločnosti:

Slovanet, a.s. 6

Termín

9. 6. 2023

Piatok, 09:00 - 14:00 h

Počet voľných miest:

0 / 6

Realizácia

Komenského 587/15

Poprad

Miesto stretnutia

Komenského 587/15

Zobraziť na mape

Čas stretnutia

8:30 h

Občerstvenie

pitný režim (voda, káva, čaj) a obed v školskej jedálni

V prípade nepriaznivého počasia

Aktivita sa koná vo vnútri školy, bude sa realizovať aj v prípade nepriaznivého počasia.

Info o projekte

Postupne sa snažíme renovovať vnútorné priestory školy, aj vonkajší areál a zároveň ich obohacovať o nové prvky tak, aby sme vytvorili zmysluplný priestor, kde by žiaci a deti nielen získavali nové vedomosti, nadobúdali nové zručnosti, ale aj trávili svoj voľný čas. Počas najbližšieho obdobia je pre nás cieľom pokračovať v úpravách exteriéru školy - zrevitalizovať lavičky, natiahnuť tieniacu sieť, ktorá by zabránila prenosu odpadu z hlavnej cesty a interiéru - vytvoriť a nalepiť výukové nálepky na schody. Do týchto aktivít plánujeme zapojiť v tomto roku troch zodpovedných koordinátorov a dobrovoľníkov z radov žiakov, keďže ide o pomerne rozsiahle práce, uvítali by sme aj pomoc dobrovoľníkov.

Súbežné aktivity

Upevnenie ochrannej siete na plot
Upevnenie ochrannej siete na plot

Voľné miesta: 8 z 12

Viac informácií
Revitalizácia lavičiek v školskom areáli
Revitalizácia lavičiek v školskom areáli

Voľné miesta: 14 z 24

Viac informácií

Mapa zobrazuje miesto stretnutia