Do ukončenia prihlasovania ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

9 793

Viac

Späť na výber

Odstraňovanie starej popraskanej dlažby

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra

Info o aktivite

Aktivita je zameraná na odstraňovanie starej popraskanej dlažby z časti chodníka v exteriéri - dlažbu je potrebné vybrať, očistiť podklad a tak pripraviť na následnú pokládku nových chodníkov na obnovu.

Info o organizácii

Organizácia poskytuje sociálne služby a poradenstvo deťom a dospelým s duševnými poruchami a poruchami správania v kombinácií s telesným postihnutím a osobám s pervazívnou vývinovou poruchou - autizmus, s cieľom zabezpečenia dôstojného a plnohodnotného života. Prioritou je poskytovanie takých služieb/projektov, ktoré poskytnú zdravotnú, ošetrovateľskú a terapeutickú starostlivosť.

Odstraňovanie starej popraskanej dlažby

Na aktivitu sa prihlásili dobrovoľníci z tejto spoločnosti:

Philip Morris Slovakia s.r.o. 6

Termín

9. 6. 2023

Piatok, 09:00 - 14:00 h

Počet voľných miest:

0 / 6

Realizácia

Tylova 21

Bratislava

Miesto stretnutia

Tylova 21

Zobraziť na mape

Čas stretnutia

8:30 h

Občerstvenie

pitný režim - v neobmedzenom množstve (voda, minerálka, citronáda, káva, čaj), slané / sladké pečivo, obed vo forme gulášu

V prípade nepriaznivého počasia

Aktivita sa presunie na náhradný termín: 16. 6. 2023 09:00
Prihlásením sa na túto aktivitu zároveň akceptujete, že v prípade zlého počasia sa bude konať v uvedenom dátume a čase. O zmene termínu vás budeme informovať najneskôr do 7. 6. 2023 do 17:00.

Info o projekte

Cieľom projektu je obnova a skrášlenie prostredia domova sociálnych služieb prostredníctvom jednotlivých aktivít - umývanie okien, rozvoz hliny po záhrade, čistenie kvetinových záhonov, obnova lavičiek, odstránenie starej dlažby ako príprava na nové chodníky, spevnenie podložia položením betónových zatrávňovacích dlaždíc, aby bolo funkčné potrebám obyvateľov (poväčšine na vozíkoch) a ich návštevám na zmysluplné a bezpečné trávenie pobytu vonku.

Súbežné aktivity

Športové hry s našimi klientami v blízkom parčíku
Športové hry s našimi klientami v blízkom parčíku

Voľné miesta: 2 z 14

Viac informácií
Umývanie okien v interiéri DSS
Umývanie okien v interiéri DSS

Voľné miesta: 4 z 10

Viac informácií
Prekopanie jamy a rozvoz hliny po záhrade DSS
Prekopanie jamy a rozvoz hliny po záhrade DSS

Voľné miesta: 0 z 5

Viac informácií
Čistenie kvetinových záhonov
Čistenie kvetinových záhonov

Voľné miesta: 0 z 10

Viac informácií
Obnova lavičiek
Obnova lavičiek

Voľné miesta: 0 z 5

Viac informácií
Pokládka zatrávňovacích dlaždíc
Pokládka zatrávňovacích dlaždíc

Voľné miesta: 0 z 6

Viac informácií

Mapa zobrazuje miesto stretnutia