Navrhnite si aktivity pre dobrovoľníkov

Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva, ktoré každoročne prepája ľudí z firiem a verejnosti s  verejnoprospešnými organizáciami. Od roku 2007 sa do podujatia zapojilo 120 viac ako 44 000 dobrovoľníkov, ktorí sa premenili na maliarov, záhradkárov alebo venovali svoj čas seniorom a ľuďom s postihnutím. 

Tento rok sa Naše Mesto uskutoční v piatok a v sobotu 9. a 10. júna vo viacerých slovenských mestách. Navrhnite, s čím potrebujete v tomto termíne pomôcť a my vám nájdeme dobrovoľníkov. Prihlásiť svoj projekt môžete do 31. marca 2017. 

Prečo sa zapojiť do Nášho Mesta?

 • získate konkrétnu pomoc pre vašu organizáciu,
 • naučíte sa nové veci a zlepšíte svoje zručnosti,
 • spoznáte nových ľudí a rozšírite sieť svojich podporovateľov,
 • zlepšíte prostredie v meste, kde pôsobíte a zároveň motivujete i svoje okolie k aktívnemu prístupu.

Kto sa môže prihlásiť?

Aktivity pre dobrovoľníkov si do podujatia Naše Mesto môžu navrhnúť organizácie, ktoré pôsobia nasledovných mestách:

V niektorých mestách sú počty podporených projektov limitované počtom zapojených firiemNové mestá môžeme pridať so súčasným zapojením firiem v danom meste.

Aktivity si môžu navrhnúť neziskové organizácie, občianske združenia, domovy sociálnych služieb, chránené dielne, základné, stredné, či materské školy, centrá voľného času a materské centrá, nadácie, mestá, mestské rozpočtové či príspevkové organizácie zo zapojených miest, občianske iniciatívy alebo fyzické osoby, ktoré budú následne zodpovedať za ich realizáciu a koordináciu dobrovoľníkov na mieste. O účasť sa nemôžu uchádzať podnikateľské subjekty, podnikatelia na základe živnosti, organizácie podporujúce politické strany alebo hnutia. Výstupy aktivít nemôžu slúžiť na súkromné účely. Aktivity v prospech súkromných škôl a škôlok môžu byť zaradené do podujatia, ale nebudú podporené grantom.

Akú pomoc môžete získať?

Zapojiť sa môžete v nasledovných tematických skupinách:

 • VEREJNÝ PRIESTOR: životné prostredie, mestské iniciatívy, občianske iniciatívy, hrady a kultúrne pamiatky
 • SOCIÁLNE SLUŽBY: nízkoprahové organizácie, domovy sociálnych služieb, krízové centrá, združenia pre znevýhodnených, útulky
 • VZDELÁVANIE: školy, škôlky, materské a rodinné centrá

Jedna organizácia si môže navrhnúť jednu alebo viac rozličných dobrovoľníckych aktivít v rôznych nižšie uvedených časoch.

Dátumy a časy konania aktivít

Aktivity si môžete navrhnúť v 4 rôznych termínoch:

 • piatok, 9.6., od 09:00 hod. do 12:00 hod.
 • piatok, 9.6., od 13:00 hod. do 16:00 hod.
 • piatok, 9.6., od 09:00 hod. do 14:00 hod.
 • sobota, 10.6., od 09:00 hod. do 12:00 hod.

Menší grant na priame náklady

Na nákup farieb, čistiacich prostriedkov, pracovných pomôcok, zeminy, malých okrasných rastlín a iných pracovných potrieb vám môžeme poskytnúť menší grant. Grant prispieva na pokrytie minimálnych, nevyhnutných nákladov na realizáciu aktivity a nie je možné ho použiť na úhradu miezd, prevádzkových nákladov organizácie, stravu (s výnimkou aktivít zameraných na trávenie času s klientmi), cestovné, komunikačné náklady, či nákup zariadenia do interiéru a exteriéru organizácie.

Výšku grantu schvaľujeme individuálne, vzhľadom na charakter navrhovaných aktivít a adekvátny počet potrebných firemných dobrovoľníkov. Tu uvádzame kategórie pre orientačnú výšku grantu:

Dôležité termíny

 • termín uzávierky prijímania žiadostí                                  31. marec
 • prihlasovanie dobrovoľníkov cez www.nasemesto.sk          4. máj - 26. máj
 • distribúcia tričiek                                                                          od 5. júna
 • Naše Mesto - dobrovoľnícke aktivity                                  9. - 10. jún
 • zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie                            do 19. júna

Prihláste sa cez online formulár

Prihlášky prijímame len elektronicky. Vytvorte si nové osobné konto zaregistrovaním sa na stránke www.darca.sk. Každý rok je potrebná nová registrácia pričom si treba zvoliť nasledovného darcu a program:

 

Do svojho konta sa prihlasujete zadaním vášho prístupového loginu a hesla. Následne vyplníte žiadosť o podporu prostredníctvom vášho konta v sekcii Náš projekt.

K žiadosti prikladáte ilustračné fotografie v sekcii Náš projekt – časť 7. Galéria. Vytvorte len 1 album a ku každej aktivite, ktorú navrhnete, vložte ilustračnú fotografiu vo formáte .jpg (napr. vzhľad parku, ktorý chcete skrášliť alebo miestnosti, ktorú chcete vymaľovať, obrázok skládky, ktorú chcete zlikvidovať a pod.). Fotografie vkladajte v takom poradí, v akom ste vložili aktivity, aby mohli byť v systéme následne správne spárované. 

Vypracovaný vzorový projekt nájdete na spodnej lište Vášho konta.

Posudzovanie žiadostí

Nadácia Pontis ako organizátor podujatia zohľadňuje navrhované projekty organizácií na základe týchto kritérií:

 • verejnoprospešný charakter - potrebnosť a prínos dobrovoľníckeho projektu pre spoločnosť alebo komunitu
 • kvalita - realizovateľnosť projektu, vhodnosť pre dobrovoľnícke práce, adekvátnosť použitia prostriedkov grantu
 • profil organizácie - dôveryhodnosť, charakter činnosti
 • predchádzajúce skúsenosti so žiadateľom

Z posudzovania môžeme vylúčiť žiadosti, ktoré budú nekompletne vyplnené, nespĺňajú zameranie podujatia Naše Mesto, majú administratívne nedostatky,  či budú doručené po termíne uzávierky.

Realizácia a prihlasovanie dobrovoľníkov

Realizáciu aktivít počas Nášho Mesta budú zastrešovať priamo prihlásené organizácie. Prihlasovanie a komunikáciu s firemnými dobrovoľníkmi koordinuje Nadácia Pontis. Prihlasovanie dobrovoľníkov prebieha cez webovú stránku Opens external link in new windowwww.nasemesto.sk, kde zverejníme popisy navrhnutých aktivít, termíny a kontaktné údaje na koordinátorov z organizácií.

Firemní dobrovoľníci či dobrovoľníci z verejnosti sa prihlasujú na aktivity z ponuky na základe typu aktivity, záujmu, zamerania organizácie, časových možností či iných kritérií.

Máte otázky?

Ak máte otázky ešte pred registráciou, alebo potrebujete konzultovať svoj návrh, využite naše kontakty.

Tešíme sa, že spoločne opäť postavíme Naše Mesto na nohy! 


 • organizátor
  organizátor
 • hlavný partner
  hlavný partner
 • hlavný partner
  hlavný partner
 • hlavný partner
  hlavný partner
 • partner
  partner
 • partner
  partner
 • partner
  partner
 • organizačný partner
  organizačný partner
 • organizačný partner
  organizačný partner
 • organizačný partner
  organizačný partner
 • organizačný partner
  organizačný partner
 • hlavný mediálny partner
  hlavný mediálny partner
 • mediálny partner
  mediálny partner
 • mediálny partner
  mediálny partner

Neodchádzajte prosím, Vaša požiadavka čaká na spracovanie. Robíme čo je v našich silách ale ešte to chvíľku potrvá.