Chcem zapojiť našu firmu

Pridajte sa k firmám, ktoré už po 10. krát budú stavať naše mestá na nohy 

Už po desiatykrát sa zamestnanci firiem, ktorí v bežných dňoch pracujú ako manažéri, bankári, či priamo vo výrobe, zmenia v maliarov a záhradníkov, alebo svoj čas venujú seniorom a ľuďom s postihnutím. Ďalší budú svoje vedomosti a zručnosti posúvať ďalej a tak nielen pomôžu neziskovkám rozvíjať ich činnosti, ale nájdu i ďalší zmysel svojej práce.

Aj Vaša firma má možnosť zapojiť sa do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku a v strednej Európe – Naše Mesto. Pomôže tak nielen skrášliť svoje okolie, ale aj motivovať a rozvíjať zručnosti svojich zamestnancov. 

Čo vám Naše Mesto prinesie 

 • pozitívne vnímanie firmy ako dobrého suseda, ktorý je zodpovedný voči komunite
 • firma efektívne investuje do komunity– dobrovoľníci pomáhajú presne tam, kde je pomoc potrebná
 • pri práci v neštandardnej situácii ľudia rozvíjajú schopnosť komunikovať, tvoriť, riadiť, riešiť krízové situácie a efektívne spolupracovať v tíme
 • zamestnanci majú z aktívnej pomoci  pre dobrú vec radosť, prináša im pocit uspokojenia, rešpektu a sebarealizácie
 • dobrý pocit z podujatia si ľudia spájajú aj s firmou, pre ktorú pracujú – sú hrdí na zamestnávateľa, ktorý im dá možnosť zapojiť sa
 • firma  mobilizuje miestne zdroje a má možnosť byť súčasťou želanej zmeny

Stačí málo

Do 31.3.2016 vyplňte Opens external link in new windowelektronickú prihlášku na stránke Nadácie Pontis a rezervujte si miesto medzi 100-kou firiem, ktoré chcú zmeniť mestá, v ktorých pôsobia.

Každá firma si určí svojho firemného koordinátora, ktorý bude dostávať informácie od Nadácie Pontis na osobnom stretnutí alebo prostredníctvom e-mailu či telefonicky.

Sami rozhodnite, komu pomôžete

Pre dobrovoľníkov je pripravených viac ako 200 aktivít v mestách: Bratislava, Galanta, Sereď, Šaľa, Nové Zámky, Pezinok, Trnava, Žilina, Spišská Nová Ves, Košice, Poprad, Liptovský Hrádok, Partizánske, Nitra (ďalšie mestá môžu pribudnúť).

Čaká vás maliarsky happening či záchrana slovenských hradov. Vďaka vám budú v mestách upravené verejné priestranstvá a opravené lavičky. Deti sa budú hrať na bezpečnejších preliezkach. Seniori a mladí znevýhodnení pôjdu s dobrovoľníkmi na výlet.  Ľudia v neziskovkách od vás získajú zručnosti, ktoré im pomôžu robiť svoju prácu lepšie.

Aktivity každoročne  organizujú neziskovky, školy, škôlky, miestne inštitúcie, ale aj dobrovoľníci. Organizátori získavajú na nákup nevyhnutného materiálu a náradia pre dobrovoľníkov menší grant od Nadácie Pontis.

Maratón dobrovoľníctva

Pri príležitosti 10. ročníka Nášho Mesta sme sa rozhodli rozšíriť podujatie aj o worshopy a tréningy pre neziskové organizácie. Viac sa o nich dočítate v samostatnom článku

 

Navrhnite si vlastné aktivity

Dobrovoľnícke aktivity môžu navrhnúť aj firmy alebo zamestnanci firiem:

 • oslovte organizáciu, kam chcete ísť ako dobrovoľníci a pošlite nám na ňu kontakt
 • zorganizujte si vlastnú aktivitu, ktorú budete aj koordinovať a kontaktujte nás ohľadom prihlasovania dobrovoľníkov a získania grantu

Prihlasovanie dobrovoľníkov

Všetky aktivity uverejníme na  www.nasemesto.sk, cez ktorú sa budú môcť dobrovoľníci od 5. mája prihlasovať. Aktivity si môžu vyberať podľa zamerania, mesta, mestskej časti, dátumu a času.

Dobrovoľníci z firiem aj verejnosti oblečení v rovnakých dobrovoľníckych tričkách, sa do nich zapoja a darovaním svojho času a práce pomôžu dobrej veci.

Náš rozvrh

 • uzávierka pre prihlásenie sa firmy:      do 31.3.
 • stretnutia firemných koordinátorov:     apríl / máj (termíny a miesta ešte upresníme)
 • prihlasovanie dobrovoľníkov od:          5.5. o 10:00
 • ukončenie prihlasovania:                      30.5.
 • distribúcia tričiek do firiem:                    od 6.6.
 • fakturácia účastníckych poplatkov:      do 15.6.
 • odoslanie inštrukcií dobrovoľníkom:    7. - 9.6.
 • termín Naše Mesto:                                10. - 11.6.

Čo sme spolu doteraz dosiahli

Účastnícky poplatok

Poplatok slúži na zabezpečenie podujatia:

 • výber neziskoviek a dobrovoľníckych aktivít
 • granty pre neziskovky na nákup potrieb pre dobrovoľníkov: farby, štetce, náradie, sadenice a pod.
 • workshop pre neziskovky ako pracovať s dobrovoľníkmi
 • workshop pre firemných koordinátorov ako získať dobrovoľníkov a ako bude Naše Mesto prebiehať  
 • plagáty, bannery, diplomy a ďalšie komunikačné nosiče
 • on-line systém prihlasovania dobrovoľníkov a výberu aktivít
 • jednotné tričká pre tričká pre dobrovoľníkov
 • fotodokumentácia
 • manažment, logistika a monitoring podujatia
 • spoluprácu s vedením miest, kde sa Naše Mesto koná

Členovia skupiny Engage neplatia poplatok za prvých 30 zapojených dobrovoľníkov. Pri úhrade poplatku formou faktúry je potrebné pripočítať 20% DPH.

 Záleží nám na meste, v ktorom žijeme!


 • Organizátor Nadácia Pontis
  Organizátor Nadácia Pontis
 • Organizátor ENGAGE
  Organizátor ENGAGE
 • Hlavný partner Samsung
  Hlavný partner Samsung
 • Mediálny partner RTVS
  Mediálny partner RTVS
 • Partner Hewlett Packard
  Partner Hewlett Packard
 • Partner Poisťovňa Slovenskej sporiteľne
  Partner Poisťovňa Slovenskej sporiteľne
 • Partner pre logistiku Honeywell
  Partner pre logistiku Honeywell
 • Partner pre logistiku Marius Pedersen
  Partner pre logistiku Marius Pedersen
 • Partner pre logistiku Slovak Parcel Service
  Partner pre logistiku Slovak Parcel Service
 • Partner pre logistiku tričká.sk
  Partner pre logistiku tričká.sk