O Našom Meste

Záleží nám na meste, v ktorom žijeme! 

Do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku sa už po jedenásty krát zapoja firemní zamestnanci, dobrovoľníci zo samosprávy, neziskového sektora aj širokej verejnosti, aby pomohli skrášliť, vyčistiť a zlepšiť mesto, v ktorom žijú. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2007 v Bratislave a postupne sa pridávali aj ďalšie mestá. Do ôsmeho ročníka sa ich aktívne zapojilo štrnásť.

V rámci podujatia sa prostredníctvom realizovaných aktivít dostáva reálnej pomoci konkrétnej organizácii a mestu, či už vo forme manuálnej práce alebo cez aktivity zamerané na odovzdávanie skúseností a vedomostí.

Cieľom podujatia nie je len personálne pokrytie aktivít ale aj podpora vytvárania vzťahov dobrovoľníkov k danej lokalite, preberanie zodpovednosti firiem za prostredie, v ktorom pôsobia či podpora angažovanosti obyvateľov v tom, čo sa deje v ich okolí. Navyše je to príležitosť na vytváranie kontaktov a budovanie spolupráce medzi samosprávou, zapojenými firmami, mimovládnymi organizáciami a obyvateľmi mesta.

História Nášho Mesta 

Všetko začalo asi pred desiatimi rokmi, keď Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis, s nadšením rozprávala kolegovi Palovi o veľkej dobrovoľníckej akcii New York Cares, na ktorej sa sama zúčastnila spolu s ďalšími dobrovoľníkmi. V New Yorku ich pomáhalo asi 10-tisíc a spoločne skrášľovali, upratovali a menili mesto New York k lepšiemu. Čo keby sa niečo takéto podarilo aj u nás, povedali sme si.

O niekoľko mesiacov neskôr sme v nadácii inšpirovali prvých 13 firiem. Vznikla tak skupina firiem Engage, ktorá má v súčasnosti už 22 aktívnych členov podporujúcich firemné dobrovoľníctvo. Prvý veľký program sa realizoval v súvislosti s potrebou obnovy Tatier, ktoré boli zničené víchricou v roku 2004. V rámci programu Dobrovoľníci pre Tatry chodili firemný dobrovoľníci na predĺžené víkendy do Tatier odstraňovať následky kalamity.

Prvého ročníka Naša Bratislava v roku 2007 sa zúčastnilo 400 firemných dobrovoľníkov. Spolu sa zapojilo 20 firiem a neziskoviek, čo sme považovali za obrovsky úspech. Len málokto s tým počítal. Minulý rok sa Naše Mesto uskutočnilo v 28 mestách a zapojilo sa do neho 106 firiem. Pri viac ako 500 aktivitách pomáhalo 9500 dobrovoľníkov. Spoločne New York Cares čoskoro dobehneme.

Čo sa nám posledný rok spolu podarilo? 

 

Organizátor

Organizátorom podujatia Naše Mesto sú Nadácia Pontis.

Nadácia Pontis je jedna z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, rozvíja dobrovoľníctvo zamestnancov a pro bono služby pre neziskové organizácie, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej spolupráci v zahraničí a rozvojovému vzdelávaniu na Slovensku.

Ako sa zapojiť? 

Ak máte ako firma záujem podieľať na na Našom Meste inštrukcie ako postupovať nájdete tu

Ak ste nezisková organizácia, mesto, mestská časť, škôlka, či škola a chcete navrhnúť aktivitu, tak návod ako to urobiť nájdete tu

Ak ste dobrovoľník a chcete sa zapojiť, tak viac informácií nájdete tu.


 • organizátor
  organizátor
 • hlavný partner
  hlavný partner
 • hlavný partner
  hlavný partner
 • hlavný partner
  hlavný partner
 • partner
  partner
 • partner
  partner
 • partner
  partner
 • organizačný partner
  organizačný partner
 • organizačný partner
  organizačný partner
 • organizačný partner
  organizačný partner
 • organizačný partner
  organizačný partner
 • hlavný mediálny partner
  hlavný mediálny partner
 • mediálny partner
  mediálny partner
 • mediálny partner
  mediálny partner

Neodchádzajte prosím, Vaša požiadavka čaká na spracovanie. Robíme čo je v našich silách ale ešte to chvíľku potrvá.