Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Akákoľvek práca je spojená s rizikom ohrozenia bezpečnosti či zdravia. Aby sme toto riziko čo najviac znížili, pracujte bezpečne a používajte ochranné pomôcky. Nepreceňujte svoje sily a neváhajte požiadať o pomoc druhých. Pri práci rešpektujte pokyny koordinátorov.

Všeobecné pokyny a odporúčania

 • Odporúčame nosiť preukaz poistenca stále pri sebe. 
 • Pri realizácii dobrovoľníckych aktivít platí zákaz požívania všetkých alkoholických nápojov.
 • Fajčiť je možné iba na vyhradených miestach, ktoré určí koordinátor aktivity.
 • Dávajte si pozor na osobné veci a o úschovu cenných vecí požiadajte koordinátora. 

Oblečenie a pracovné pomôcky

 • Firemní dobrovoľníci dostanú tričká so sloganom podujatia od svojich firemných koordinátorov pred termínom realizácie aktivity.
 • Príďte vhodne oblečení a obutí vzhľadom na typ aktivity, na ktorú ste prihlásení. Odporúčame variabilné oblečenie pre slnečné, veterné a mierne daždivé počasie a športovú, príp. terénnu obuv. Ak budete pomáhať v exteriéri, prineste si aj krém na opaľovanie s primeraným ochranným faktorom a prípravky proti uštipnutiu hmyzom, tzv. repelenty.
 • Prineste si vlastné ochranné pomôcky (rukavice, príp. ochranné okuliare).
 • Náradie a špeciálne ochranné pomôcky potrebné na realizáciu aktivity zabezpečuje komunitná organizácia, ktorá vám ich rozdelí podľa typu práce. S náradím pracujte podľa pokynov a myslite na vlastnú bezpečnosť i bezpečnosť ľudí vo svojom okolí.
 • S náradím zaobchádzajte šetrne, budú ho po vás používať aj ďalší dobrovoľníci či zamestnanci. 

Čo robiť v prípade nehody

 • Každá komunitná organizácia je vybavená lekárničkou. Všetky vážnejšie poranenia hláste koordinátorovi, ktorý sa skontaktuje so zdravotníkom.
 • V súrnych prípadoch volajte Rýchlu zdravotnícku pomoc na čísle 155 alebo Linku tiesňového volania na čísle 112. Na Linke záchrany 0850 111 313 Vám lekár dá radu, ako poskytnúť prvú pomoc do príchodu Rýchlej zdravotníckej pomoci.
 • Poskytnite prvú pomoc: Karta prvej pomoci

 • organizátor
  organizátor
 • hlavný partner
  hlavný partner
 • hlavný partner
  hlavný partner
 • hlavný partner
  hlavný partner
 • partner
  partner
 • partner
  partner
 • partner
  partner
 • organizačný partner
  organizačný partner
 • organizačný partner
  organizačný partner
 • organizačný partner
  organizačný partner
 • organizačný partner
  organizačný partner
 • hlavný mediálny partner
  hlavný mediálny partner
 • mediálny partner
  mediálny partner
 • mediálny partner
  mediálny partner

Neodchádzajte prosím, Vaša požiadavka čaká na spracovanie. Robíme čo je v našich silách ale ešte to chvíľku potrvá.