Prihlasovanie ukončené
Počet prihlásených dobrovoľníkov spolu 6336
Aktuálny stav v mestách:
Bratislava 3297
Košice 435
Šaľa 390
Žilina 361
Trnava 233
Spišská Nová Ves 192
Galanta 191
Liptovský Hrádok 176
Partizánske 160
Prievidza 136
Poprad 120
Levice 111
Nové Zámky 91
Michalovce 75
Sereď 67
Trenčín 61
Pezinok 43
Topoľčianky 30
Nováky 26
Senec 16

NOVINKY


POVEDALI O NÁS

"Dobrovoľná pomoc je výborným príkladom a zároveň motiváciou pre tých ľudí, ktorí by tieto aktivity mohli robiť častejšie v bežnom živote. Neustále pociťujeme nedostatok takejto práce. Nič krajšie nemôže byť v spoločnosti ľudí, ako vzájomná a nezištná pomoc tým, ktorí sú na ňu odkázaní. O to sú ľudia bohatší a šťastejší, keď vzájomne konajú dobro pre iných. "

Peter Dvorský (šéf opery Štátneho divadla Košice)

Peter Dvorský (šéf opery Štátneho divadla Košice)  • Organizátor
    Organizátor
  • Organizátor
    Organizátor
  • Hlavný partner
    Hlavný partner
  • Hlavný partner
    Hlavný partner
  • Partner
    Partner
  • Partner pre odvoz odpadu
    Partner pre odvoz odpadu
  • Partner pre doručovanie zásielok
    Partner pre doručovanie zásielok
  • Zapojené mesto
    Zapojené mesto
  • Zapojené mesto
    Zapojené mesto
  • Zapojené mesto
    Zapojené mesto
  • Zapojené mesto Žilina
    Zapojené mesto Žilina
  • Zapojené mesto Partizánske
    Zapojené mesto Partizánske
  • Zapojené mesto Galanta
    Zapojené mesto Galanta
  • Zapojené mesto Sereď
    Zapojené mesto Sereď
  • Zapojené mesto Šaľa
    Zapojené mesto Šaľa
  • Zapojené mesto Liptovský Hrádok
    Zapojené mesto Liptovský Hrádok
  • Kreatívny partner
    Kreatívny partner
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojený samosprávny kraj
    Zapojený samosprávny kraj
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojedná firma
    Zapojedná firma
  • Zapojedná firma
    Zapojedná firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojedná firma
    Zapojedná firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma
  • Zapojená firma
    Zapojená firma